MENU
ODLICZAMY...

Jak napisałeś próbne egzaminy?
bardzo dobrze
dobrze
mogło być lepiej...
źle

Część uczniów szkół partnerskich pochodzi ze środowisk, które w wyniku kryzysu zostały dotknięte bezrobociem. W ekstremalnych warunkach nietrudno o radykalne poglądy i programy polityczne, którym często towarzyszą postawy charakterystyczne dla nacjonalizmu i totalitaryzmu, takie jak ksenofobia i fundamentalizm. Często zdarza się, że dla celów demagogicznych manipuluje się faktami historycznymi i zniekształca je, tworząc pożywkę dla ludzi cierpiących z powodu kryzysu ekonomicznego. Ludzie młodzi są szczególnie narażeni na hasła głoszone przez ruchy radykalne. Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą takie poglądy na przykładzie historii Europy XX wieku: II wojny światowej, holokaustu, obozów koncentracyjnych i hiszpańskiej wojny domowej.
Chcielibyśmy, aby poprzez historię uczniowie poznali znaczenie krytycznego myślenia oraz politycznego i społecznego aktywizmu w konstruowaniu Unii Europejskiej. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie opracowanie Międzynarodowych Materiałów Dydaktycznych, które ukazywałyby konsekwencje totalitaryzmu w XX - wiecznej Europie. Mamy nadzieję, że uczniom łatwiej będzie zrozumieć, czym był i jest totalitaryzm oraz jak powstają nowe ruchy radykalne i jakie mogą być tego konsekwencje. Zaplanowane materiały dydaktyczne będą ukazywały ten okres w historii w nowej perspektywie, z punktu widzenia kolaborujących, obojętnych i stawiających opór. Uczniowie będą poznawać historię okresu II wojny światowej poprzez życiorysy ludzi, którzy doświadczyli totalitaryzmu, koncentrując się na trzech wyżej wymienionych grupach. Ponadto zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów na temat przekazów partii radykalnych obecnie funkcjonujących w Europie. Jednym ze sposobów ukazania uczniom konsekwencji totalitaryzmu będzie wizyta w muzeum w Auschwitz.
Przynależność do Unii Europejskiej stwarza możliwości kształcenia i pracy poza granicami własnego państwa. Praca nad projektem, która zakłada komunikowanie się w języku angielskim, poznawanie kultur krajów partnerskich poprzez wymiany uczniów oraz przebywanie u rodzin partnerów, wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych pomoże uczniom rozwinąć umiejętności kluczowe, co z kolei przygotuje ich do uczestnictwa w społeczeństwie globalnym i pomoże im zaistnieć na globalnym rynku pracy. Docelowo projekt ma doprowadzić do stworzenia programów nauczania, które pozwalałyby na wprowadzenie edukacji wielojęzycznej w szkołach partnerskich.
Duża grupa uczniów niektórych partnerów projektu boryka się z trudną sytuacją społeczną, co prowadzi do przedwczesnego opuszczania szkoły przez uczniów. Niektóre szkoły partnerskie posiadają różne programy, których celem jest zwalczanie tego problemu. Zakładamy, że dzięki projektowi uda się udoskonalić już istniejące programy oraz ograniczyć procent uczniów przedwcześnie opuszczających szkołę. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów na wszystkich poziomach nauczania poprzez jednostki dydaktyczne i dodatkowe zajęcia oferowane przez wszystkie trzy lata trwania projektu.
Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie rodziców i poprawa komunikacji na linii rodzice - nauczyciele - uczniowie. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez wymiany uczniów i pobyt u rodzin partnerskich, zaangażowanie rodziców w zarządzanie projektem i organizowanie aktywności.
Jednym ze sposobów dokumentowania prac nad projektem będzie film ukazujący, jak w trakcie trwania projektu opinie i odczucia uczniów, nauczycieli i rodziców zmieniają się w miarę poznawania fakty z historii. Zaplanowano również wystawy zdjęć podczas wymian uczniów, informowanie lokalnych mediów o postępach prac, prowadzenie wpisów na stronach internetowych.LOSOWE ZDJĘCIE

KALENDARZ
AKTUALNY CZAS

szablony stron