MENU
ODLICZAMY...

SONDA
Jak napisałeś próbne egzaminy?
bardzo dobrze
dobrze
mogło być lepiej...
źle

 

Pedagog


Pedagog szkolny:

                        

mgr Tomasz Kuta
Poniedziałek: 8.45 - 14.30

Wtorek: 14.30 - 18.00

 • 14.30 - 15.30 zajęcia w ramch pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • 15.30 - 16.15 zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klasy I b
 • 16.15 - 17.00 konsultacje indywidualne dla uczniów
 • 17.00 - 18.00 konsultacje dla uczniów i rodziców

Środa: 7.45 - 12.30

Czwartek: 7.45 - 12.30

Piątek: 7.45 - 11.45
REWALIDACJA:

Poniedziałek: 7.45 - 8.45

Piątek: 12.30 - 13.30


Dla uczniów:

Jeśli masz problem, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać, to możesz zwrócić się do mnie o pomoc i wsparcie. Możemy porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, dotyczących:

 • problemów szkolnych, rodzinnych,
 • pomocy sobie lub innym,
 • radosnych i smutnych wydarzeń w Twoim życiu.
 • teraźniejszości i przyszłości
 • lepszego poznania siebie


"Jestem wartościowym człowiekiem" – warsztaty dla uczniów, wtorki 15.00 - 16.00

Dla rodziców:

Zapraszam w każdej sprawie dotyczącej trudności w postępowaniu z dzieckiem - dorastającym nastolatkiem. Jest zapewne wiele spraw, które we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie nurtują Państwa jako rodziców. Oto przykładowe tematy, o których możemy porozmawiać:

 • "Jak się uczyć, żeby się nauczyć?"
 • "Jak rozmawiać, żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem ?"
 • "Jak rodzice mogą kształtować pozytywną samoocenę i wiarę w siebie u własnego dziecka ?"
 • "Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – swoimi i dziecka ?"
 • "Jak stawiać dziecku granice w jego postępowaniu i oczekiwaniach ?"
 • "Jak radzić sobie ze stresem i pomóc w tym dziecku ?"
 • "Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe ?"
 • "Negocjacje i mediacje w wychowywaniu dziecka"
 • "Jak rozpoznać potrzeby dziecka i umiejętnie je zaspokoić ?"
 • "Jak skutecznie dyscyplinować dziecko ?"
 • "Jak zachęcać dziecko do samodzielności ?"
 • "Jak rozwijać u dziecka umiejętność współpracy ?"
 • "Jak skutecznie prowadzić działania wychowawcze i profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ?"
 • "Jak budować u dziecka postawę prozdrowotną i zdrowy styl życia?"

"Warto rozmawiać" konsultacje i warsztaty dla rodziców, czwartki 16.30 - 17.30

Aktualności

Grudzień

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE


Po raz kolejny w tym roku szkolnym odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Tym razem zaprzyjaźnieni trenerzy przeprowadzili zajęcia pod nazwą "Klasa bez problemu", a także "Rytm i wartości".

Ponadto, uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach ogólnopolskiej kampanii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", w zakresie, której realizowany jest program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt.: "Nie piję, bo tak" w Gliwicach.

W grudniu odbyły się również warsztaty dla wolontariuszy: "Tolerancja drogą do sukcesu" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Informacje

Wybrane instytucje wspomagające szkołę i dom:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec tel. (32) 263 30 34
 • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "Kompas" ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin tel. (32) 730 04 44
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia ul. Karola Szymanowskiego 5a, Sosnowiec tel.(032) 298 93 87
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 21, Sosnowiec tel.(032) 298 00 49
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja, Sosnowiec tel.(032) 296 22 01 Punkt Terenowy nr 1 ul. Kisielewskiego 4, 41-219 Sosnowiec tel. (32) 263 18 30
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka Pl. Kościuszki 5, 42-200 Sosnowiec, tel. 266 03 87
 • Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze


Czy wiesz, co to jest HIVokryzja ?

HIVokryzja.pdfMateriały dla uczniów i rodziców:

"Jak się uczyć, żeby się nauczyć?"

"Wiedza o tym, jak się uczyć jest najważniejszą umiejętnością w życiu"- Tony Buzan
 • Organizacja otoczenia:
  • Miejsce - biurko, uporządkowane (tylko zeszyt, podręcznik, przybory potrzebne do aktualnie przerabianego przedmiotu
  • Oświetlenie - ruchoma lampka z regulowanym kątem padania światła i oświetlenie ogólne
  • Temperatura - taka, by nie zwracała na siebie uwagi
  • Świeże powietrze - częste, krótkie wietrzenie (tlen jest niezbędny do pracy mózgu)
  • "Przeszkadzajki" - usunięcie rozpraszających przedmiotów (np. rzucające się w oczy plakaty), wyłączenie radia, TV (bezwzględnie), telefonu (wyłączyć sygnał dŸwiękowy), zbyt wygodny fotel (rozleniwia)

 • Czas nauki:

  Mózg podlega dobowym cyklom aktywności i odpoczynku. Czas pierwszego wyżu aktywności trwa od godz. 6.00 – 12.30, pozwala on na bardzo efektywną naukę (rozwiązywanie trudnych, nowych, wymagających mobilizacji twórczej zadań). Po nim następuje niż intelektualny, który kończy się między 15.30 a 16.00. To dobry czas na odpoczynek. Po 16.00 znowu osiągamy wysoką sprawność intelektualną, lecz wtedy jest to lepszy czas na powtórki.

  • Planowanie - ustalenie dokładnego tygodniowego harmonogramu godzin na naukę, codziennie zaczynamy od powtórzenia i odrobienia zadań domowych z bieżącego dnia.
  • Intensywna nauka - rozpoczyna się 5-10 minutową "rozgrzewką", potem można wydajnie pracować przez 45-60 (czasem 90) minut. Potem konieczna jest aktywność innego rodzaju (krótki relaks, parę ćwiczeń fizycznych, ułożenie kilku puzzli w obrazku, itp.). Następuje wówczas bardzo ważny proces dla zapamiętania tzw. "uleżenie wiedzy”. Wielogodzinne siedzenie nad książkami nie przyniesie oczekiwanego efektu. Zwiększenie częstotliwości krótkich przerw sprawi, że zapamiętamy więcej.
  • Kolejność przedmiotów - od najtrudniejszych, przedmioty ścisłe przeplatamy humanistycznymi
  • Powtarzanie - bez powtarzania nie ma możliwości zapamiętania. Należy powoli wydłużać czas między powtórzeniami (1 po 5 min., 2 po 2h, 3 po 24h, 4 po 4 dniach, kolejne po 7, 12, 20, 30, 90 dniach) Zawsze przed zaśnięciem – przeglądnąć notatki, tabele, wykresy, wszystko to, co było w ostatnim dniu tematem nauki lub powtórek. Pozwoli to przygotować mózg do porządkowania wiedzy podczas snu.

 • Znajomość organizmu i jego przygotowanie:
  • Właściwe dla wieku odżywianie. Dieta dla mózgu
  • Odpowiednia ilość godzin snu (min.8) i pory zasypiania (najpóŸniej o 23.00)
  • Poziom stresu - za niski powoduje rozleniwienie, za wysoki uniemożliwia uczenie się
  • Relaks i koncentracja przed rozpoczęciem nauki - np. głębokie wdechy i wydechy (zamknięte oczy)
  • Pozytywne nastawienie - dobre samopoczucie, emocje, myśli przed i w trakcie nauki, gotowość do popełniania błędów, motywacja
  • Znajomość swojego głównego stylu uczenia się - wzrokowcy (~40%), słuchowcy (~30%), dotykowcy (~15%), kinestetycy (~15%)

 • Techniki uczenia się:
  • Aktywne słuchanie w czasie lekcji - sprzyja mu koncentracja na tym, co mówi nauczyciel, siadanie z dala od zakłóceń, naprzeciwko nauczyciela; słuchanie tego, co (nie jak) mówi n-l; wyłapywania ważnych informacji
  • Aktywne uczestniczenie w lekcji - lepiej się zapamięta, gdy np. zadaje się pytania, zgłasza się, podchodzi do tablicy, wykonuje ćwiczenia
  • Dobre notowanie - stworzenie własnych skrótów, używanie kolorów, podkrevlanie, strzałki, WIELKIE, GRUBE LITERY, rysowanie własnych schematów, mapy pojęć (rodzaj notatki)

 • Rola rodziców:
  • Wspieranie dziecka - początkowo pomoc w zorganizowaniu i wdrożeniu nowych nawyków związanych z procesem uczenia się, póŸniej monitorowanie, na ile to konieczne
  • Stałe kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie u dziecka – niezbędne do wytworzenia się motywacji do nauki i efektywnego uczenia się
  • Dbałość o właściwe odżywianie dziecka - b. ważne pierwsze i drugie śniadanie, (5 posiłków)
  • Kształcenie nawyków higienicznych i dbałości o własne zdrowie (sen, czynny odpoczynek, umiejętność relaksowania się)
  • Wspieranie w rozwijaniu zainteresowań
  • Wspólne spędzanie czasu - posiłki, zabawy, gry (np. planszowe), zainteresowania, wspólne planowanie wyjść, wyjazdów, rozmowy z dzieckiem o jego radościach , smutkach, planach, marzeniach
  • Pozwalanie dziecku na doświadczanie życia, popełnianie błędów - tylko tak można się czegoś nauczyć, traktowanie problemów jak zadań do odrobienia a porażek do wyciągania wniosków na przyszłość. 

 

 

 

LOSOWE ZDJĘCIE

KALENDARZ
AKTUALNY CZAS

szablony stron